หจก. ส. กีรติ
โทร 086 329 4795, 082 252 3001, 035 440 992 (สำนักงานใหญ่)
  • th

การรับรอง


การรับรอง

ได้รับรองสถานภาพโดยควินแอล การรับรองประวัติการค้าจัดทำขึ้นเพื่อให้ความโปร่งใสในการแสดงตัวตน อย่างถูกต้องตามกฎหมายแก่ผู้ร่วมการค้าและสมาชิกในระบบของควินแอล ดอท คอม สำหรับเครื่องหมายรับรองประวัติการค้าทางควินแอลขอสงวนให้แก่ บริษัทที่ได้รับรองสถานภาพจากทางควินแอลเท่านั้น
ได้รับรองสถานภาพโดยควินแอล การรับรองประวัติการค้าจัดทำขึ้นเพื่อให้ความโปร่งใสในการแสดงตัวตน อย่างถูกต้องตามกฎหมายแก่ผู้ร่วมการค้าและสมาชิกในระบบของควินแอล ดอท คอม สำหรับเครื่องหมายรับรองประวัติการค้าทางควินแอลขอสงวนให้แก่ บริษัทที่ได้รับรองสถานภาพจากทางควินแอลเท่านั้น
มาตรฐานการจัดการ
หอการค้า
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี
หนังสือรับรอง
รายละเอียดของสมาชิก
ชื่อ:
คุณวิมล
ปีที่เข้าร่วม:
1 กรกฎาคม 2557
ติดประกาศออนไลน์:
ใบรับรอง
ชื่อบริษัท:
หจก. ส. กีรติ
สถานที่ตั้งบริษัท:
11 หมู่ที่ 4 มดแดง ศรีประจันต์
ประเทศ/เขต:
ไทย, สุพรรณบุรี
เอกสารทางกฎหมาย:
ทะเบียนเลขที่ 0723557000374
ออกโดย:
สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสุพรรณบุรี กรมพ้ฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
วันออกหนังสือรับรอง:
28 มีนาคม 2557
วันหนังสือรับรองหมดอายุ:
28 มีนาคม 2557